AVTALSRÖRELSE

Industrin: ”Vi är inne i en lågkonjunktur redan nu”

Jonas Hagelqvist vd IKEM och Per Hidesten vd Industriarbetsgivarna efter pressträff om den stundande avtalsrörelsen. Bild: ADAM IHSE / TT

Elprischocker, ökade kostnader och stor osäkerhet i omvärlden. Det är en dyster bild som industrin målar upp inför kommande avtalsrörelse. ”En värre ekonomisk utveckling än vi trodde för bara några månader sedan”, säger Per Hidesten på Industriarbetsgivarna.

Företagen hade före sommaren en ganska positiv syn på läget men nu är de betydligt mer oroliga. Höga elpriser, eftersläpande pandemieffekter, ökande kostnader på grund av leveransstörningar och en stor osäkerhet i omvärlden slår snabbt och hårt mot lönsamheten.

Det framkom när Industriarbetsgivarna och Ikem, Innovations och kemiindustrierna, höll en pressträff i Göteborg om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen.

– Det är ett extremt osäkert läge, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

– Nu är vi i en lågkonjunktur, och det kommer vi att vara framåt. Vi pratar om en värre ekonomisk utveckling än vi trodde för bara några månader sedan, fortsätter han.

”Det finns ingenting i korten som talar för att ekonomin ska se bättre ut vid årsskiftet – snarare tvärtom.”

Ikems vd Jonas Hagelqvist, instämmer i den dystra framtidsbilden.

– Enligt företagen började det efter sommaren att mattas av rejält. Vi är inne i en lågkonjunktur redan nu och det finns egentligen inga tecken på att ekonomin inte skulle fortsätta att försvagas.

Företagens mer negativa förväntningar på framtiden gör dem försiktigare med framtida planer kring bland annat bemanning, förklarar Per Hidesten. Förutom att det geopolitiska läget och skenande energipriser skapar stor osäkerhet hos företagen så påverkar även den relativt låga produktiviteten i näringslivet, 1,4 procent.

– Det här är enormt viktiga faktorer som vi går in med nu när vi diskuterar vad som ska prägla avtalsförhandlingarna.

Lönsamheten mattas av

Mycket av det som sker i omvärlden gör situationen både svår och otydlig för företagen, betonar Jonas Hagelqvist.

– Vi är oroade för att ekonomin ska se ännu sämre ut vid årsskiftet när vi inleder förhandlingarna – det är viktigt att få ut det budskapet. Det finns ingenting i korten som talar för att ekonomin ska se bättre ut vid årsskiftet – snarare tvärtom.

Han förklarar att många företag är ”extremt bekymrade” över hur de ska hantera situationen med elpriser som är mycket högre än vad de är vana vid och som i vissa fall faktiskt gör att produktionen inte går att bedriva med lönsamhet.

– Vi ser att lönsamheten i företagen mattas av och det finns många faktorer som talar för att det ser ganska mörkt ut framgent för våra företag, säger Jonas Hagelqvist.

”Enorma elchocker”

Samtidigt är den osäkra elförsörjningen något som arbetsgivarna länge har varnat för, konstaterar Per Hidesten.

– Nu är vi där. Vi har inte haft tillräcklig elproduktion under lång tid i Sverige och nu hamnar vi i den här knipan med enorma elprischocker som följd.

”Vi vill absolut inte hamna i en 70-talsspiral – det gagnar ingen.”

Det har till och med blivit så illa att företag överväger att dra ner på produktionen på grund av de höga elkostnaderna. Exempelvis har flera pappersfabriker på senare tid stängt av hela eller delar av sin verksamhet.

– Alltfler företag är i situationen att de börjar räknar på om de ska stanna produktionen – är det billigare att stå still? Många gånger kan det vara det men avtal med kunder gör att de måste fortsätta, säger Per Hidesten

Tufft för många

Ingen av dem vill i dagsläget säga något konkret om var de anser att lönemärket ska ligga, men Jonas Hagelqvist konstaterar att det gäller att sätta ett märke som gör att industrin kan växa och må bra.

– Vi är väl medvetna om att det är tufft för många när kostnaderna ökar men oaktat det måste våra företag kunna leva, frodas och utvecklas i Sverige annars tappar vi jobb. Vi vill absolut inte hamna i en 70-talsspiral – det gagnar ingen.

Det handlar inte om att hålla uppe eller nere märket utan om att träffa rätt nivå, betonar Per Hidesten.

– Gör vi det främjas industrin och sysselsättningen, men gör vi fel riskeras i stället jobben och industrin, kommenterar Per Hidesten.

Tillsammans representerar Industriarbetsgivarna och Ikem 2400 företag och 160 000 anställda inom svensk industrin.