AVTALSRÖRELSE

Industrins varning: Att jaga inflationen gör saker värre

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, IKEM.

Från vissa håll förs det fram förslag på att arbetstagarna ska kompenseras för inflationen. Men kompensationstänk i avtalsrörelsen är farligt, menar Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna. ”Om vi skulle jaga inflation skulle det göra saker etter värre”, säger han.

Osäkerheten i omvärlden är stor och påverkar förutsättningar inför den kommande avtalsrörelsen. Det konstaterades när IKEM och Industriarbetsgivarna gav sin bild av läget.

– Det råder stor osäkerhet på flera olika områden. Kriget i Ukraina är en stark osäkerhetsfaktor. Vi har fortfarande pandemi i flera delar av världen, inte minst i Kina där det sker nedstängningar. Dessutom ser vi flaskhalsar i leveranskedjor vilket skapar osäkerhet för företag och leder till materialbristfrågor, sa Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

In i förhandlingarna tar arbetsgivarna med sig risken för ett högt kostnadstryck mot företag, vilket kan påverka konkurrenskraften.

– Vi har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i världen. Vi ser även en fallande produktivitetstrend, i synnerhet efter finanskrisen. Det är naturligtvis inte bra för konkurrenskraften, sa Per Hidesten under pressträffen.

Industriavtalet har gett reallöneökningar

Jonas Hagelqvist, vd för IKEM, underströk att det märks tydligt bland deras medlemsföretag att kostnadsbilden har blivit väldigt ansträngd.

– Våra företag har tagit sig genom pandemin och såg det här året som en återhämtningstid, sen kom kriget. Nu står vi inför förhandlingarna där mycket är osäkert.

I år är det 25 år sedan Industriavtalet slöts mellan arbetsmarknadens parter. Vid tidpunkten fanns ett starkt behov av att hitta en ny modell för att få till en god löneutveckling. Grundtanken i avtalet är att lönebildningen ska utgå ifrån industrins konkurrenskraft.

– Där har industriavtalet levererat. Att vi har utgått från konkurrenskraften är det som har gett reallöneökningar. På längre sikt vinner alla på det, betonade Per Hidesten.

Förhandlingsmodellen har klarat av kriser tidigare

Under hösten presenteras kraven från industrins parter och i början av nästa år inleds förhandlingarna. Men redan nu diskuteras de framtida avtalen i media. Från vissa håll förs det fram förslag på att arbetstagarna ska kompenseras för inflationen, men Per Hidesten menar att avtalsrörelsen inte ska kompensera för den.

– Det handlar inte om det, utan om svensk konkurrenskraft. Om vi skulle jaga inflation skulle det göra saker etter värre.

Förhandlingsmodellen har klarat av kriser tidigare, underströk industriföreträdarna under pressträffen.

– Det är otroligt viktigt att industriavtalet fungerar. Att man respekterar det avtal vi har och kommer ihåg att det har levererat, sa Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

Han fortsatte:

– Trots digitalisering och automation anställer vi fler i industrin. Det händer också mycket positivt och det gäller att vårda det.