DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Het jobbmarknad i sommar

Vanliga jobb under sommaren. Arkivbild Bild: Andreas Hillergren/TT

Arbetsmarknad (TT)

Sommarens arbetsmarknad ser ut att bli den hetaste på länge, enligt en ny mätning.

Arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft når den högsta sommarnivån någonsin hittills, enligt bemanningsföretaget Manpowers kvartalsvisa mätningar som pågått i 19 år.

Sysselsättningsindexet noteras till +25 inför tredje kvartalet och bygger på 765 intervjuer med svenska arbetsgivare. Det är visserligen en lägre nivå än de +37 inför andra kvartalet, men den högsta för en sommarperiod. Indexet visar på antalet arbetsgivare som planerar för ökad sysselsättningen minus de som tänker tvärtom.

"Den starka efterfrågan på arbetskraft håller i sig trots hög inflation och krig i vårt närområde", skriver bemanningsbolagets Sverigechef Mikael Jansson i ett pressmeddelande.

Samtidigt kan de osäkra omvärldsfaktorerna påverka sysselsättningen, att den blir svagare än vad som nu anges av arbetsgivarna. Och det finns också tendenser som pekar mot en allt mer missanpassad jobbmarknad.

"Med en fördjupad kompetensbrist genom att den kompetens som finns att tillgå inte är den som efterfrågas", skriver Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under perioden 1–29 april, vilket innebär att faktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation finns med i undersökningen, enligt bolaget.

Samtliga regioner lämnar positiva prognoser och det gäller även alla branscher, men mellersta Sverige visar en skarp nedgång i sysselsättningsprognosen jämfört med innevarande kvartal. De starkaste utsikterna kommer från Stockholm- och Uppsalaregionen och Sydsverige.