OSUND KONKURRENS

Samhall: ”Det är inte vår bild”

”Det finns nog inget företag i Sverige som jobbar lika aktivt med sin prissättning som vi gör”, säger Albin Falkmer på Samhall. Bild: Samhall

Samhall fungerar som vilket bolag som helst och konkurrensaspekten är viktig, förklarar Albin Falkmer på Samhall. ”Vi är ett vinstdrivande företag”, säger han och slår ifrån sig den kritik som har riktats från flera håll.

Hur beskriver du ert grunduppdrag?

– Det är att utveckla personer med funktionsnedsättningar genom riktiga jobb på den konkurrensutsatta marknaden. Vi ska bryta utanförskapet och skapa nya vägar till arbetsmarknaden.

Hur ser ni på konkurrensen med privata företag?

– Konkurrensen är en viktig fråga. I bolagsordningen står det att Samhall ska producera efterfrågade varor och tjänster och därigenom ge arbete till personer med funktionsnedsättningar. Det är viktigt för våra medarbetare att jobben är efterfrågade av andra. Det bygger självkänsla.

– Vi ägs av staten men vi fungerar som vilket bolag som helst. Vi är ett vinstdrivande företag.

Hur många arbetar i Samhall?

– Vi är ett stort och viktigt företag med 25 000 medarbetare och 4 800 kunder runt om i Sverige. Det är få företag i Sverige som levererar tjänster till så många företag som vi gör. En tredjedel av medarbetarna, runt 8 000, arbetar med städning någon del av sin arbetstid.

I bolagsordningen står det också att ni inte ska bidra till osund konkurrens, men ändå får ni mycket kritik för att göra det. Hur ser ni på det?

– Det finns nog inget företag i Sverige som jobbar lika aktivt med sin prissättning som vi gör. Vi är med i nästan alla offentliga upphandlingar som vi kan vara med i, och följer alla konkurrerande företags priser för att se att vi ligger på rätt nivåer.

Hur motiverar ni att ni ofta erbjuder lägre priser än privata företag med liknande verksamhet?

– Det är inte vår bild. Samhall ligger i samma prisspann som sina konkurrenter. Vi hade ett fall förra året då det konstaterades att vi hade gjort ett misstag. Det var såklart inte bra och sedan dess har vi skärpt våra rutiner och kontrollmekanismer. Men det är ett av flera hundra avtal vi sluter varje år.

– Under många år har konkurrenter anmält Samhall till konkurrensverket men man har aldrig landat i att det finns någon grund för de här påståendena. Förutom i det här enstaka fallet.

Företagen menar att de, som inte får statliga medel, aldrig skulle få ihop sin ekonomi med den prisnivå som ni håller. Kan du förstå kritiken och frustrationen de känner?

– Vi verkar ju på den konkurrensutsatta marknaden. Någon vinner en affär och någon vinner den inte. Jag kan förstå att det sticker extra mycket i ögonen när det är en statlig aktör som vinner, men vi finns här på grund av ett samhällsproblem. Vi har ett viktigt uppdrag att utföra. De statliga medel vi får är en kompensation för att vår medarbetare behöver mer stöd och anpassningar eller lägre arbetstakt.

– Det är klart att vi som en stor nationell aktör kan ha bättre priser än en liten lokal aktör men vi särskiljer oss inte från andra stora aktörer. Vi är inte billigare än andra företag.

Hur motiverar ni att ni tar in medarbetare utan funktionsnedsättningar via underleverantörer?

– Det sker sällan och alltid under begränsad tid. Om Samhall till exempel har vunnit ett stort nationellt avtal som ger arbete åt flera hundra personer med funktionsnedsättningar men det inte finns tillräckligt många medarbetare på en ort för att göra jobbet, har vi löst det med underleverantörer.

Stämmer det att de med störst funktionsnedsättning har svårare att få ett Samhalljobb? Vad säger ni till de som inte får jobb hos er?

– Arbetsförmedlingen bedömer och anvisar personer till oss och kriteriet är att de inte kan få något annat arbete. Men kravet är att de ska ha en arbetsförmåga, annars finns det andra insatser att ta del av.

– Där har det skett en utveckling den senaste tiden allt eftersom kraven har skärpts på hela arbetsmarknaden. I och med att vi ska finnas på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden så höjs kraven även hos oss, men vi försöker bredda vårt utbud och hitta jobb till en bredare målgrupp.

Hur har ert uppdrag förändrats genom åren?

– Samhalls uppdrag har i grund och botten varit detsamma sedan starten, men omvärlden har ju förändrats och då har vi förändrats med den. Vi har gått från att ha skyddade verkstäder där vi var underleverantörer till exportindustrin till att bli mer av en tjänsteleverantör. Idag jobbar 96 procent av våra medarbetare ute hos kunder.