DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Detta väljer 9 av 10 chefer när de rekryterar

Bild: Mostphotos

Majoriteten av svenska chefer anställer utifrån hur väl personer verkar passa in i teamet, visar en ny rapport.

En rapport av TNG visar att 88 procent av svenska chefer anser att utöver kunskap och erfarenhet väger egenskapen ”passar in i teamet” tyngst vid rekrytering. Rätt utbildning är mindre viktigt. Inom finanssektorn anser omkring en fjärdedel att utbildning är prioritet, inom teknik mindre än en tredjedel.

Åsa Edman Källströmer, vd på TNG, menar att företag brister med fördomsfri rekrytering i och med en önskan att anställningsprocesser ska vara enkla.

– Att röra om i grytan och teamet kan vara krävande och utmana ledarskap och organisation. Detta bekräftas av vår undersökning, där många väljer att anställa medarbetare som direkt passar in i teamet, säger hon i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: 90 % av svenska chefer vill rekrytera personer som passar in i teamet