DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Studie: Varannan ung pressas att välja bort yrkesprogrammen

Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Nästan varannan ungdom upplever press från föräldrar att läsa ett högskoleförberedande program, enligt en ny studie från Ungdomsbarometern, som gjorts på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Undersökningen visar att 46 procent upplevt någon form av press för att läsa ett högskoleförberedande program. 55 procent menar att pressen gör att många unga mår dåligt och 72 procent menar att vuxna inte borde pressa unga att välja “rätt” utbildning.

– I våra studier kan vi se att föräldrar har stor påverkan på sina barns val och många unga känner press att läsa vidare akademiskt även om det inte är något de själva drömmer om. Från föräldrarnas sida vill man såklart väl och att barnet ska ha så många valmöjligheter som möjligt, men det kan leda till att man pushar sina barn att välja en utbildning som de är mindre intresserade och har mindre nytta av, säger Jacob Borssén, expert för Utbildning & Kompetensförsörjning på Ungdomsbarometern, i ett pressmeddelande.

Trä- och Möbelföretagen: Varannan ung pressas att välja bort yrkesprogrammen