Enklare handel med tjänster väntar

I slutet av förra veckan gick förhandlingarna om inhemska regleringar för tjänster inom WTO i lås. Avtalet spänner över 67 länder som tillsammans står för runt 90 procent av all världens tjänstehandel. Det skriver Svenskt Näringsliv på sin hemsida.

Arbetsgivarorganisationen välkomnar överenskommelsen eftersom det kan innebära stora positiva konsekvenser för tjänsteföretag i form av lägre kostnader för handel och minskad administration.

Även om det fortfarande är det upp till varje land att bestämma över sina egna godkännandeförfaranden så innebär överenskommelsen en stor förbättring då det finns tydliga övergripande principer som ska säkerställa att varje land förenklar och effektiviserar sina respektive processer.

Exempel på dessa principer är:

  • Företag ska endast behöva vända sig till en myndighet för att söka tillstånd.
  • Direkt i samband med ansökan ska också företaget delges en tidslinje över tillståndsprocessen.
  • Vid ett nekat tillstånd ges företaget möjlighet att omarbeta sin ansökan.
  • Tillståndskriterier finns för att säkerställa att man inte får diskriminera mellan kvinnor och män.

De potentiella vinsterna med avtalet är stora. I en rapport från OECD förväntas kostnader relaterade till tjänstehandeln i och med avtalet årligen minska med runt 150 miljarder amerikanska dollar. För SME-företag i G20-länderna kan kostnader kapas med 8-9 procent.

– Att så många länder nu äntligen enas om att förenkla den gränsöverskridande handeln för tjänsteföretag är otroligt viktigt. Det blir både smidigare, snabbare och mindre kostsamt. För ett land som Sverige med en stor andel innovativa tjänsteföretag med internationell handel kan det här göra stor skillnad, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Det är den första överenskommelsen på tjänsteområdet inom WTO på 24 år och visar på betydelsen av WTO liksom att det fortfarande går att nå överenskommelser på centrala områden.