DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Digital revolution i Afrika kan bli språngbräda för ekonomin

Kigali, huvudstaden och största staden i Rwanda. Ett land som har tagit stora kliv i digitaliseringen. Bild: Mostphotos

En digital revolution pågår just nu i den afrikanska kontinenten. De kan på många sätt omforma Afrika och medföra att länder gör så kallade leapfrogs i sin utveckling, skriver Warp News.

Ett exempel är Rwanda som är progressivt gällande samhällets digitalisering och använder till exempel blockkedjeteknik för att säkra transaktioner och digitala signaturer.

Dessutom är Nigeria och Kenya globala ledare inom mobila penningtransaktioner, vilka idag motsvarar nästan 25 procent av deras BNP - jämfört med ungefär 5 procent i resten av världen.

Tunga teknikjättar som Google och IBM investerar också kraftigt i forsknings- och utvecklingscentra för artificiell intelligens över hela Afrika. Målsättningen är att utveckla områden som hälsa, utbildning, jordbruk, samt "natural language processing".

Enligt FN är också digitaliseringen ett av de mest kraftfulla verktygen för att driva igenom såväl Agenda 2030 för hållbar utveckling, som Afrikas Agenda 2063.

Detta kan också vara nyckeln till en återhämtning i de afrikanska länderna efter pandemin.

Warp News: Afrika digitaliseras – frigör kraften hos miljarder människor