EU:S FRAMTID

Ingen uppgörelse om jordbruket i EU - ”Besviken”

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) vill ha mer tid på sig för att bedöma de senaste kompromissförslagen om EU:s framtida jordbrukspolitik. Arkivfoto. Bild: Janerik Henriksson/TT

EU (TT:s korrespondent)

Hur mycket ska EU:s lantbrukare få i stöd framöver och vad ska läggas på miljön? Vänta och se, blir svaret – åtminstone till i juni.

Trots intensiva förhandlingar sedan i tisdags kan EU:s medlemsländer och EU-parlamentet ännu inte enas om förslaget till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

"Trots framsteg på flera områden återstår ett antal nyckelfrågor. Därför beslutades om att skjuta upp samtalen till nästa jordbruksministermöte i juni", heter det i en sammanfattning från ministerrådet.

– Det är klart jag är besviken att vi inte nådde i hamn i natt. Vi behöver få ett avtal på plats om vi ska kunna ha rimliga förutsättningar att implementera en bra ny CAP i rimlig tid, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) sedan nattmanglandet inte landat i någon uppgörelse.

"Väldigt nära"

Kampen handlar om det förslag till reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) som EU-kommissionen lade fram redan 2018.

Oenigheten rör bland annat hur mycket som ska öronmärkas för klimatförbättrande åtgärder, arbetsmarknadsvillkor inom jordbruket och hur pengarna ska fördelas mellan större och mindre lantbruk.

Fredagens sammanbrott skapar risk för ytterligare försening av CAP-reformen. EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski hoppas ändå på en uppgörelse före halvårsskiftet.

"Vi var väldigt nära", skriver han på Twitter.

Behöver mer tid

Jennie Nilsson håller med om att parterna egentligen inte står så långt ifrån varandra – men att Sverige och andra medlemsländer behöver mer tid på sig för att reda ut vad de senaste kompromissbuden egentligen innebär.

– Vi behöver kunna konsekvensbeskriva dem helt enkelt, utifrån vad de innebär för svenska förhållanden. Att ta ett förslag delvis in blanco är inte ett alternativ om man är en seriös politiker på den här nivån. Så vi behöver framför allt få tid att kunna titta på det här fullt ut, säger landsbygdsministern i Bryssel.

Nästa försök att enas ska nu göras vid ett jordbruksministermöte i Luxemburg den 28-29 juni.

Wiktor Nummelin/TT

EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski försöker få medlemsländerna och EU-parlamentet att enas om en reform av jordbrukspolitiken. Arkivfoto. Bild: Yves Herman/AP/TT

Fakta

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är ett av unionens äldsta politikområden. Grunderna lades i Romfördraget 1957.

I dag delas CAP in i två pelare. Drygt 70 procent består av direktstöd baserat på antal hektar mark eller kreatur. Resten är andra typer av jordbruksstöd, exempelvis projektstöd, miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion. Totalt går omkring 30 procent av EU:s budget till jordbrukspolitiken.

Den senaste reformen av systemet lades fram i juni 2018 av EU-kommissionen. Utdraget förhandlande har dock lett till att genomförandet redan skjutits upp till 2023, om slutlig enighet kan nås.