Näringslivet befarar leveransproblem efter totalstoppet i Suezkanalen

Bild: Sina Schuldt

Svenska företag är oroliga för konsekvenserna av den stoppade frakttrafiken efter den senaste tidens oroligheter och attacker från Iranstödda huthirörelsen, skriver DN.

Fraktbolagen väljer att prioritera personalens säkerhet vilket kan leda till förseningar i leveranskedjorna.

"Som läget ser ut just nu så kommer situationen i Suezkanalen leda till förseningar och den kan påverka tillgängligheten på vissa IKEA-produkter framåt”, skriver Oscar Ljunggren, mediekontakt på Inter Ikea till DN.

Även Volvo Cars, som producerar hundratusentals bilar i världen varje år, drabbas.

Ett annat totalstopp skedde 2021 då det långa fraktfartyget Ever Given kilades fast på tvären i Suezkanalen. Men dagens situation är mer komplex då det har en politisk dimension och våldsinslag, menar Anders Leissner, advokat och shippingexpert på advokatbyrån Vinge.

Ett alternativ är att segla runt Afrika via Gibraltar vilket tar omkring 7-10 dagar mer än vad en passage i Suezkanalen hade gjort. Det blir inte nödvändigtvis dyrare på grund av besparingar på passageavgifter och försäkringspremier, men det tar tar längre tid och kostar mycket mer i bränsle.

DN: Ikea befarar leveransproblem efter oroligheter i Suez