EU:S FRAMTID

Därför är Ukraina och Moldavien på väg in i EU: ”Är alla vinnare”

EU-kommissionens Ursula von der Leyen ställer sig positiv till ett större EU. Bild: Virginia Mayo

EU är på väg att bli större. EU-kommissionen vill se förhandlingar med Ukraina och Moldavien, som har gjort flera framsteg i reformarbetet för att bli medlemmar. ”En kärnfråga för europeiska unionen”, kommenterar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Ukraina och Moldavien är ett steg närmare att bli medlemmar i EU. Det står klart sedan den 8 november, då EU-kommissionen antog 2023 års utvidgningspaket. I paketet framgår det vilka framsteg och reformer ett antal länder har gjort i syfte att få gå med i EU.

Efter att ha antagit utvidgningspaketet har EU-kommissionen rekommenderat europeiska rådet att inleda förhandlingar med Ukraina och Moldavien. Det skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande, där det också föreslås att Georgien får status som kandidatland förutsatt att landet ”vidtar ett antal åtgärder”.

– Utvidgningen är en kärnfråga för Europeiska unionen. Att fullborda unionen är den naturliga vägen framåt. Det finns också i dagsläget starka ekonomiska och geopolitiska argument för att fullborda unionen. Tidigare utvidgningar har inneburit enorma fördelar för både anslutningsländerna och EU. Vi är alla vinnare, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande i samband med att nyheten släpptes.

Minskad korruption och finanser i ordning

Trots att Ukraina befinner sig i krig har landet enligt rapporten lyckats genomföra flera reformer. Det handlar bland annat om ett lyft av landets rättsliga styrningsorgan, processerna för att tillsätta domare och förbättrade insatser mot korruption.

Även Moldavien uppges ha gjort betydande insatser för att minska korruption och organiserad brottslighet, se över de offentliga finanserna samt stärkt skyddet för mänskliga rättigheter.

Rapporten har också undersökt status i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet, men i de fallen landat i att det är en bit kvar på vägen till det kan bli aktuellt att inleda förhandlingar.

För att EU-kommissionens förslag ska bli verklighet krävs det att samtliga nuvarande EU-länder säger ja. Enligt Svenska Dagbladet väntas ämnet bli en av huvudfrågorna när EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas för ett toppmöte de 14-15 december.

EU-kommissionen: Kommissionen antar utvidgningspaketet för 2023