TYSKLANDS EKONOMI

Trots nej från arbetsgivare – fackföreningar vill ha kortare arbetsvecka

Flaggor med IG Metalls symbol. Bild: Joerg Sarbach

Tyska IG Metall kräver fyradagars arbetsvecka och höjd lön, skriver DN.

Kravet kommer från IG Metall i nordvästra Tyskland. Utöver kortare arbetsvecka vill fackförbundet ha 85 procents högre lön för anställda inom järn- och stålindustrin, skriver DN. Men arbetsgivarorganisationen Arbeitgeberverband Stahl menar att kraven skulle försvåra klimatomställningen.

– En generell arbetstidsförkortning skulle beröva företagen på arbetskraft som de är i skriande behov av, säger en talesperson för arbetsgivarorganisationen, till tidningen Handelsblatt.

Förhandlingarna inleds i november.

DN: Tyskland: Krav på fyradagars arbetsvecka och höjd lön