KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Klimatmöte vill se global skatt på koldioxid

Delegater utanför klimatmötets lokaler i Nairobi i Kenya. Bild: Brian Inganga/AP/TT

Kenya (TT-AP-AFP)

Med finansieringslöften värda 23 miljarder dollar avslutas Afrikanska unionens klimatmöte i Kenya. Ett syfte har varit att lyfta fram kontinentens potential att med omfattande naturtillgångar delta på ett rättvist sätt i världens gröna omställning.

Afrika drabbas hårt av klimatförändringens effekter, men vill inte bara framställas som offer – utan också som en del av lösningen.

I mötets slutdokument, Nairobideklaration, lyfts kontinentens potential fram.

Deklarationen råder också rika länder att uppfylla sina klimatlöften till fattigare länder och uppmanar världsledare att stödja en föreslagen global skatt på utsläpp från fossila bränslen, flyg och sjötransporter. Dessutom vill man se nya lösningar för klimatfinansiering, mer lyhörda för Afrikas behov.

Mötet är en del av de afrikanska förberedelserna inför FN:s klimattoppmöte COP28.

Fakta

Afrikanska unionens klimattoppmöte i äger rum i Nairobi i Kenya den 4-6 september. Det föregår FN:s stora klimattoppmöte COP28 i december.

Mötet samlar stats- och regeringschefer från afrikanska länder, ministrar från hela världen och FN-chefen António Guterres. Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) fanns på plats 4-5 september.

I fokus står vilka möjligheter som finns för gröna investeringar i Afrika samt nya lösningar för klimatfinansiering.