FRIHANDELNS FRAMTID

Indien allt hetare alternativ för svenska bolag

Människor utanför en tågstation i Bombay. Just Indien är ett av de länder som svenska företag ser störst potential i just nu. Arkivbild. Bild: Rajanish Kakade/AP/TT

Ekonomi (TT)

Tillväxtmarknader som Indonesien och Indien blir allt hetare för svenska företag.

Mera avslaget är det då i traditionella områden som Nordamerika och USA.

I en undersökning med över 1 600 tillfrågade representanter har halvstatliga Business Sweden undersökt det svenska företagsklimatet på utländska marknader. Sammanställningen visar ett tydligt budskap, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden:

– På två år har såväl Indien som Förenade Arabemiraten passerat USA och Kina när det gäller favoritländer och affärsklimatet. Jag vill inte använda ordet paradigmskifte men det markerar ändå ett skifte i världen som är ganska svåranalyserat, säger han till TT.

Flera faktorer

I ett försök till analys, poängterar Jan Larsson att det finns flera faktorer som ändå talar för den förändrade synen. Medan Indiens befolkningsmängd ökar har Kina gått i motsatt riktning samtidigt som Indien sjösatt en rad olika initiativ för att driva på landets tillväxt, bland annat projektet "Make in India" för att uppmuntra utländska företag att etablera sig i jättelandet.

– Indien har blivit både en attraktiv produktionsplats för svenska bolag och har även en växande medelklass, säger han om landets kundunderlag.

– Indien har varit en favorit länge som framtida marknad men nu tror jag att det kommer att ske.

Förutom just Indien ligger även Indonesien högt upp i undersökningen och totalt sett 66 procent av de tillfrågade bolagen tror på intäktsökningar jämfört med 2022. Lägst förväntningar finns på marknader i Tyskland, Portugal, Hongkong och Taiwan.

En konsekvens

Den svagare synen på Västeuropa och Nordamerika, bedömer Jan Larsson hänger samman med den ekonomiska inbromsningen som nu märks i Västeuropa och USA som en konsekvens av inflationsbekämpningen i form av räntehöjningar.

TT: Är det ett större bekymmer att synen på traditionella marknader nu är dystrare än det faktum att man ser mera positivt på tillväxtmarknader än tidigare?

– För vår övergripande ambition att öka svensk handel och exporten av svenska varor så är det mera positivt än negativt. Det är väldigt stora marknader, Indonesien är världens fjärde största och Indiens världens största. Sedan bedömer jag att utvecklingen i Västeuropa och USA hänger ihop med en konjunkturanpassning liksom kriget i Ukraina.

Efter att undersökningen har gjorts har de så kallade koranbränningarna i Sverige fått allt större internationell uppmärksamhet med från vissa håll krav på bojkotter mot svenska företag. Jan Larsson bedömer att den här krisen upplevs mer allvarlig än tidigare kriser för svenska företag:

– Man ska ta utvecklingen på det som sker på stort allvar. Det har varit en lång och utdragen period med negativ publicitet i en relativt stor del av världen. Därmed inte sagt att det här kommer att påverka oss på lång sikt.

Tobias Österberg/TT