FRIHANDELNS FRAMTID

Spelplanen ritas om: ”Indien är helt klart en framtida maktspelare”

Italiens premiäminister Giorgia Meloni och Indiens premiärminister Narendra Modi, New Delhi, India, Thursday, March 2, 2023. (AP Photo) Bild: TT

”Hela den globala spelplanen håller på att ritas om”. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, konstaterar att Indien är en maktspelare att räkna med i framtiden. Men samtidigt ingen lätt partner att förhandla med.

I dagarna pågår både G20-möte och andra globala högnivåmöten i New Delhi. Indien har hamnat alltmer i fokus för omvärlden, inte minst de återupptagna förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Indien och EU har satt strålkastarljuset på Indien.

Geopolitiken blir viktigare

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, är en av de namnkunniga talarna vid toppmötet ”Raisinadialogen” i New Delhi, Indien. Hon konstaterar att Indien som är årets ordförande för G20 befinner sig i centrum för flera viktiga och känsliga internationella frågor.

– Hela den globala spelplanen håller på att ritas om när Kina växer långsammare och USA delvis vänder sig inåt. Samtidigt håller EU på att försöka hitta sin väg i en ny världsordning.

Indien är idag världens femte största ekonomi och förutspås klättra upp på en tredjeplats inom bara några år. Redan i år kommer Indien växa om Kina befolkningsmässigt.

– Indien är helt klart en framtida maktspelare, säger Anna Stellinger.

En av de viktigaste slutsatserna från New Delhi dessa dagar handlar om geopolitikens framskjutna position, menar Anna Stellinger.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

– Det är tydligt att vi lever i en annan värld än för bara några år sedan. Riskerna och utmaningarna är många med sviter från pandemin, en utmanad världshandel, ett försvagat WTO och en risk för en delad värld mellan väst och Kina. Geopolitiken har klivit in med buller och bång.

Anna Stellinger citerar EU:s utrikeschef Josep Borrell som uttryckte det väl i ett av samtalen i New Delhi: ”Everything has become weaponized”.

–Det mesta idag får en säkerhetspolitisk klangbotten.

Lätt att glömma bort Indien

Ledare från all världens länder, representanter för såväl politiken som näringslivet och akademin, har under veckan som gått gett en bild av hur stora utmaningarna är. Samtidigt finns en myriad av positiva initiativ. Och det är inte bara säkerhets- och geopolitik som dominerar samtalen beslutsfattare emellan, ett övergripande tema handlar också om klimatet och hållbarhetsfrågorna.

Anna Stellinger menar att från ett europeiskt perspektiv tenderar man att ofta fokusera på de tre globala aktörerna USA, Kina och EU.

–Även vad gäller Rysslands krig i Ukraina är de amerikanska, europeiska och kinesiska intressena ofta i fokus. Det finns en tendens att glömma Indien. Landet har i och för sig under premiärminister Narendra Modi dels vänt sig inåt för att genomföra mer eller mindre impopulära reformer, och dels varit en besvärlig handelspolitisk aktör på den globala spelplanen.

–Indien har en del att bevisa vad det gäller sitt internationella engagemang. Men, som sagt, det handlar om världens största demokrati, snart också världens största befolkning och inom några år sannolikt den tredje största ekonomin. Vi behöver förstå, engagera oss och förhandla med Indien, helt klart, slår Anna Stellinger fast.

”Notoriskt svårt att förhandla med Indien”

Det frihandelsavtal som hägrar i framtiden blir inte lätt att nå, då parterna står långt ifrån varandra. Medan EU vill ha ett ambitiöst avtal som bland annat röjer hinder, tar bort tullar, säkrar patent och ger enklare tillträde till den indiska marknaden så har Indiens ingång varit mer begränsad.

– Från indiskt håll upplever man kanske att EU behöver Indien mer än tvärtom. Indiska företrädare har under hela veckan här i New Dehli understrukit att EU inte kan räkna med att få allt vi vill i förhandlingarna. Indien är väl medvetna om värdet av deras växande marknad med 1,4 miljarder konsumenter.

–Det är notoriskt svårt att förhandla med Indien, säger Anna Stellinger och fortsätter:

–Men potentialen som finns är enorm. Det var också mitt budskap här på Raisinadialogen där jag var inbjuden att prata om den ekonomiska relationen mellan EU och Indien och varför ett handelsavtal är så viktigt. Våra företag drabbas av problem som höga tullar, tekniska handelshinder, svagt skydd för investeringar och immaterialrätt när de handlar med Indien - precis sådant som kan rätas ut med ett frihandelsavtal.

Anna Stellinger noterar också att det finns ett stort intresse i Indien för svenska lösningar.

–Under dagarna här har det blivit tydligt att det indiska perspektivet är långsiktigt. Man efterfrågar svenska lösningar inom vitt skilda områden som fordon, industriell utrustning, IT, hälso- och sjukvård och smarta städer.

Anna Stellinger menar att alla företag som har konkurrenskraftiga lösningar för ett land som ska moderniseras, digitaliseras och utvecklas med hållbarhet som ledstjärna intresserar Indien.

–Därmed inte sagt att det är enkelt att ta sig in på den indiska marknaden som är snårig och ibland protektionistisk. Men det är ju därför vi behöver ett frihandelsavtal med Indien.