EU:S FRAMTID

Europas näringsliv eniga: ”EU behöver bygga på sina styrkor”

Enigheten är stor inom det europeiska näringslivet. EU behöver bygga vidare på sina styrkor. ”Ett mycket större fokus på konkurrenskraft är nyckeln för att bygga EU starkt internt men också för att skapa större motståndskraft och tyngd i en utmanande omvärld”, säger Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv.

Enigheten var stor när näringslivets representanter för nära nog samtliga europeiska länder samlades i slutet av november i Näringslivets hus. Det var Svenskt Näringslivs systerorganisationer från hela Europa som under två dagar diskuterade bland annat behovet av en ökad konkurrenskraft i EU.

Paraplyorganisation BusinessEurope bjöd in ordförande och vd:ar från organisationens 40 nationella medlemsorganisationer för att kraftsamla kring de viktiga framtidsfrågorna för näringslivet i Europa. Mötet som leddes av BusinessEuropes ordförande Fredrik Persson, som fram till i våras var ordförande för Svenskt Näringsliv, bestod av olika aktiviteter, däribland rundabordssamtal på teman som energi, digitalisering, forskning och innovation och konkurrenskraft/inre marknad.

Trots brännheta frågor som energikrisen och det ständigt växande orosmolnet kring Bidens stora klimatpaket IRA, så lyckades näringslivet enas kring framåtblickande slutsatser om vad som behövs för att stärka EU i en utmanande tid.

– Ett mycket större fokus på konkurrenskraft är nyckeln för att bygga EU starkt internt men också för att skapa större motståndskraft och tyngd i en utmanande omvärld. Det säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv.

Deklarationen som BusinessEurope samlades kring, och som alla ländernas organisationer ställde sig bakom, handlar om förväntningarna på det svenska ordförandeskapet i EU, förklarar Anna Stellinger.

– EU behöver bygga på sina styrkor, som den gröna och digitala omställningen, den inre marknaden, en regelbaserad global frihandel och ökade satsningar på forskning och innovation.

Anna Stellinger understryker att det arbete Svenskt Näringsliv gjort kring näringslivets prioriteringar för det svenska EU-ordförandeskapet 2023 och analysen av behovet av konkurrenskraft var en mycket god grund för diskussionerna.

–Sveriges, och Svenskt Näringslivs starka fokus på konkurrenskraft, och vad som behövs för att bygga den, resonerade väl hos alla länders delegater, säger hon.

Helt smärtfritt är det dock aldrig att samla så många starka personer i ett och samma rum. Och taket var högt, konstaterar Anna Stellinger.

– Det är såklart alltid utmanande att samla en så stor skara europeiska organisationer på högsta nivå. Olika länders bakgrund och utmaningar skiljer sig, språken är många, förväntningarna kan vara olika, men det blev oerhört uppskattade dagar med högt i tak och lika hög nivå på de som deltog från svenskt håll – med statsministern, EU-ministern, prins Daniel, Leif Johansson, Sara Mazur, Martin Lundstedt och Anna Borg och många fler, fortsätter hon.

Charlotte Andersdotter. Chef Svenskt Näringsliv Bryssel. Foto: Bram Mervillie, Sixshooter

Charlotte Andersdotter, chef vid Svenskt Näringslivs Bryssel-kontor, menar också hon att det var ett lyckat möte i Stockholm.

– Den dynamik som fanns under COPRES i Stockholm har jag inte sett tidigare.

– Närvaron och engagemanget från våra systerorganisationer var imponerande med alla de stora representerade av sina ordförande och vd:ar men även från de mindre länderna, som exempelvis de baltiska men också Cypern, Malta och flera från Balkan.

För Charlotte Andersdotter blev det tydligt hur stort behov det finns för näringslivet att samlas över landsgränserna.

– Även om vi inte alltid har samsyn kring lösningarna behöver vi diskutera vad som vi ser som utmaningar och möjligheter, säger hon.

– Att bättre förstå varandras förutsättningar skapar bättre förslag och i slutänden bättre förutsättningar för våra företag att vara starka på den inre marknaden.

Både Charlotte Andersdotter och Anna Stellinger ser framåtblickandet som en särskild styrka i dessa tider när risken är så stor att fastna i kortsiktiga utmaningar.

– Vi lyckades verkligen lyfta blicken och ge en riktning framåt, sammanfattar Anna Stellinger.

Svenskt Näringsliv: Konkurrenskraft i fokus när Europas näringsliv samlas i Stockholm

Business Europe: Stockholmsdeklarationen november 2022