EU:S FRAMTID

Oenighet om EU:s framtida industripolitik

Bild: Virginia Mayo

Pandemins ankomst ledde till allt från vaccinnationalism till handelsstörningar. Nu pågår intensiva diskussioner om EU:s roll i framtidens globala värdekedjor. Men hur unionen bör agera framöver råder det delade meningar om.

När SNS arrangerade ett seminarium på temat ”Utmaningar och möjligheter för EU:s industristrategi” menade Kerstin Jorna, generaldirektör vid EU-kommissionen, att industripolitik inte är ett fult ord.

– Det är viktigt för att gynna den inre marknaden och bli framgångsrika i den gröna omställningen, sa hon.

En av EU-kommissionens ambitioner är att öka Europas oberoende, exempelvis genom att peka ut halvledarteknik som ett av flera strategiska områden där unionen in nuläget är beroende av andra länder. Kerstin Jorna kritiserade att EU är beroende på Kina inom flera områden.

– För en tid sedan sa Kina att de inte har mer magnesium till oss, de slutade handla med oss. Magnesium är viktigt för bilar så det är problematiskt. Nu arbetar vi med medlemsstater som har magnesiumgruvor och se om de kan producera framöver, sa hon.

EU har blivit allt mer interventionistiskt, betonade Harry Flam, professor emeritus, vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

– Förr handlade industripolitik om att göra så att inre marknaden skulle funka bättre. Att ta bort handelsbarriärer och liknande, men inte att främja vissa sektorer eller industrier. Det har blivit allt mer aktivt på senare år, sa han under seminariet.

Det finns en risk att det slutar med dyra projekt för skattebetalarna, varnade Harry Flam.

– När det gäller halvledare är planen är att stödja forskning och utveckling så att EU kan komma ifatt konkurrenter i Asien och USA och minska beroende av import. Det kräver otroligt mycket investeringar. USA och Sydkorea satsar otroliga summor.

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, underströk att EU står inför ett vägskäl där trycket ökar på mer styrning uppifrån och ner. Han instämde i Harry Flams kritik och menade att pengar framför allt måste in i forskning, särskilt i den tidiga fasen.

– Det finns en tendens att göra tekniska val på politisk nivå. Att man allokerar investeringar till vissa tekniker. Det är en farlig väg att gå.

Viktigt i den pågående situationen är att vara pragmatisk, enligt Jan-Olof Jacke:

– Politiken ska ta bort hinder och fokusera på att utveckla marknaden.