DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: "Varför ska bygdefriskolorna dö?"

Bild: Pontus Lundahl/TT

Regeringsförslaget ”En mer likvärdig skola” hotar att sänka skolpeng för barn i friskolor, skriver Sten Tolgfors, på Barometerns ledarsida.

Det skulle få förödande konsekvenser för kommunens ekonomi då skolelever behöver bussas in till centralorterna, varje dag, tur och retur, under hela barnens skoltid, skriver han.

Det hela handlar om diskriminering av barn i friskolor. Det är baserat på grundlösa påståenden om att kommunala skolor har kostnader för att upprätthålla tomma platser, ifall en friskola inte lyckas attrahera elever och tvingas läggas ner, menar Tolgfors.

"Kraven på sänkt skolpeng för barn i bygdefriskolor bygger på en felaktig föreställning om att kommunala skolor medvetet håller tomma platser, när skolpliktskostnaden i själva verket bärs av kommunen centralt", skriver han och förordar en högre ersättning till friskolor för den samhällsnytta de gör.