FRAMTIDENS PENSIONER

”Populism hotar ett av världens bästa pensionssystem”

Vi är skyldiga pensionärerna ett värdigare sätt att hantera frågan än den populism­feber som kännetecknar politiken nu, skriver Staffan Ström, Alecta, på SvD Debatt.

De pensionspolitiska förslagen duggar tätt från våra politiker. Det är visserligen sunt att pensionerna diskuteras, men sättet det görs på och de förslag som förs fram gör mig djupt besviken.

"Beslut om en så viktig fråga som pensionerna kan inte fattas utifrån tillfälliga kostnads­ökningar eller taktik i en enskild valrörelse, de behöver utgå från en seriös analys och ha en mycket lång hållbarhet”, skriver Staffan Ström på SvD Debatt.

”Populism hotar ett av världens bästa system”