FRAMTIDENS PENSIONER

Ledare: Varning för vänsterpopulism om pensionerna

Bild: Amir Nabizadeh/TT

Vänsterpopulismen har fått fäste i pensionsdebatten, varnar Jens Runnberg i en DN-ledare.

”För de rödaste i LO, V och S passar narrativet utmärkt ihop med välfärdsnostalgin och grundbudskapet om att ”något har gått sönder”, skriver han.

Han menar att det finns krafter inom till exempel Socialdemokraterna som vill skjuta pensionsöverenskommelsen i sank. Tanken med överenskommelsen var att inte partipolitik skulle styra den viktiga frågan.

Men det finns problem: Han lyfter bland annat fram det faktum att svenskarnas medellivslängd ökat med 2,5 år jämfört med när pensionssystemet konstruerades. Pensionsgruppen hade kunnat hantera det genom att utsträcka lagen om anställningsskydd till 69 år samt justeringar av året när man får lyfta sin allmänna pension, menar han.

”Den typen av brett förankrade reformer är precis vad Sveriges nuvarande och blivande pensionärer behöver. Vänsterpopulism om pensionerna behöver de inte”.

DN Ledare: Jens Runnberg: Varning för SD:s och LO:s vänsterpopulism om pensionerna