DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

KD: Schablonbeskatta soloföretagare

Bild: Ole, Berg-Rusten

KD föreslår att soloföretagare ska schablonbeskattas i en debattartikel i Sydsvenskan.

KD:s ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed och arbetsmarknadspolitiska talesperson Michael Anefur presenterar en idé om ett konto där en person som säljer sina tjänster via sitt eget företag schablonbeskattas.

Förslaget, som också omfattar flera förenklingar, som att man ska slippa upprätta årsredovisning eller betala moms på upp till 600 000 kronor per år, är en del av KD:s ekonomiska politik som handlar om att få fler i arbete.

”Att arbetslösheten biter sig fast på högre nivåer även efter att ekonomin återhämtat sig har vi sett efter tidigare kriser. Förutom den negativa effekten på ekonomin drabbas många enskilda och familjer hårt genom både förlorad försörjning och arbetsgemenskap, och ett ökat bidragsberoende”, skriver debattörerna.

Sydsvenskan Debatt: Debattörerna vill också reformera nystartsjobben och införa ett dubbelt jobbskatteavdrag för de grupper som står längst från arbetsmarknaden