DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Fel med färre platser på yrkeshögskolan”

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

För första gången i yrkeshögskolans historia krymper antalet platser. Det slår mot personer som söker sig till bristyrken, arbetsgivare som behöver anställa och statskassan i stort, skriver representanter på Almega på SvD Debatt.

Yrkeshögskolan har visat prov på att man på kort tid kan leverera kvalificerad yrkeskompetens till branscher som skriker efter arbetskraft. Siffror från Almega visar också att det är samhällsekonomiskt fördelaktigt eftersom skatteintäkterna överstiger statens kostnader för studiemedel och utbildning för en hel årskull yrkeshögskolestudenter redan efter 3,5 år.

Det finns tillräckligt med underlag för utbildningspolitiker att genomföra en satsning på fler studieplatser inom yrkeshögskolan. Tyvärr sker det motsatta, skriver debattförfattarna.

I år fanns endast resurser för 35 000 nya utbildningsplatser, vilket är en nedgång med omkring 14 procent från året innan. Besvikelsen är stor bland branscher och företag som har lagt hundratals arbetstimmar på att utforma yrkeshögskolan med avsikten att kunna anställda i framtiden.

Almega föreslår nu en fördubbling av antalet platser i yrkeshögskolan under en femårsperiod.

"På kort sikt innebär detta en ökad kostnad för utbildning och studiemedel, men redan efter några år genererar satsningen ett tillskott till den offentliga kassan i miljardklassen", avslutar de.

SvD Debatt: ”Fel med färre platser på yrkeshögskolan”