DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”En sminkad gris är fortfarande en gris”

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

Arbetsförmedlingen tar till alla medel för att frångå sitt kärnuppdrag – men en sminkad gris är fortfarande en gris, skriver Günther Mårder på Expressens debattsida.

För att komma till bukt med Sveriges arbetslöshet, som uppgår till 400 000 personer, lämnar regeringen det till Arbetsförmedlingen att besluta hur stora delar av reformen ska gå till.

Myndigheten lägger också kraft på saker som frångår själva kärnuppdraget att jobba med arbetslösa och arbetskraftssökande arbetsgivare. Det handlar bland annat om att byta namn till Arbetsmarknadsmyndigheten och att göra tv.

"I den senaste sändningen diskuterades digitalisering, automatisering och AI. Spännande, men fel fokus för en myndighet som inte ens klarar att svara i telefon när arbetssökande ringer", skriver Mårder.

I stället krävs det en tydlig vision för hur reformeringen ska gå till. Och det bör heller inte överlämnas till myndigheten att själv uppfinna syfte och mening. Då kommer den havererade arbetsmarknadspolitiken aldrig att återhämta sig.

Expressen Debatt: Regeringen kan fylla arenor med arbetslösa