DEN AKUTA ELKRISEN

”Elbristen kan bli x-faktorn som fäller Magdalena i valet”

Inrikesminister Anders Ygeman och finansminister Magdalena Andersson. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Mycket talar för att elbristen i södra Sverige kan vara nästa krisområde som kan fälla Magdalena Andersson i valet, skriver Anna Dahlberg i en Expressen-ledare.

Sverige hade ett av världens bästa elsystem – stabilt och fossilfritt – med vattenkraften i norr och kärnkraften i söder på väl uttänkta geografiska platser. Nu håller vi på att spela bort denna nationella tillgång och konkurrensfördel i kampen om framtidens investeringar, menar Anna Dahlberg och skriver.

"Om tillgången på el börjar svikta kan det få mängder av följdverkningar: fabriker som flyttar någon annanstans, bristande tillit till staten, samhällsoro...Länge var regeringsdugligheten det som väljarna främst förknippade med Socialdemokraterna. Men efter sju år med de rödgröna vid makten är det tvärtom det mest grundläggande som regeringen har misslyckats med, som att ha kontroll över gränsen och vilka som vistas i landet, upprätthålla våldsmonopolet på gatan och att säkerställa en trygg elförsörjning”.

Anna Dahlberg avslutar sin ledare med att hävda att underskottet på el i södra Sverige kan mycket väl bli x-faktorn som fäller Magdalena Andersson i valet nästa höst.

Elbristen kan bli x-faktorn i valet som fäller S