DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

”Det är dags att syna vänsterns egen chockdoktrin”

STOCKHOLM 20211124Statsminister Magdalena Andersson (S) håller en pressträff efter dagens statsministeromröstning i riksdagen.Foto: Jessica Gow / TT kod 10070 Bild: Jessica Gow/TT

Efter sju år av rödgrön regering har MP:s vision om ett grönt folkhem smittat av sig på S. Den trenden riskerar att fortsätta även i en enpartiregering - vilket kommer att försvåra omställningen, skriver Karin Svanborg-Sjövall, skribent och fristående kolumnist i Dagens Nyheter.

Den väg som Miljöpartiet har tagit att ta oss från fossilberoende till fossilfritt, från tillväxt till ”nerväxt”, utan att passera gå, är problematisk. Den tar inte hänsyn till att omställningen är en process och att de kompromisslösa kraven ställer till det för industrier som kräver en övergångsfas mot en grönare verksamhet.

"Ingen ”krona för krona” här! Snarare har de fromma förhoppningarna om att något nytt – vad som helst – ska få resultatet att gå ihop på sista raden varit närmast religiöst trosvissa", skriver hon.

Det går heller inte att blint förlita sig på att förnybar energi kommer att ersätta planerbar kärnkraft. Och trots storsatsningar på fossilfri industri i norra Sverige kommer det inte att inteckna vad som i dag motsvarar hälften av hela landets energiförbrukning.

Om Magdalena Andersson (som tros bli omvald som ny statsminister) säger sig vilja åstadkomma i form av klimatsmart nyindustrialisering krävs det en förändring av dagens miljöbalk som idag skapar Kafka-liknande tillståndsprocesser för gruvdriften, menar Karin Svanborg-Sjövall.

Besöksliv: Karin Svanborg-Sjövall: Det är dags att syna vänsterns egen chockdoktrin