KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debattörer oroas över nya taxonomi-regler

BJÖRKSELE 20160425Timmer Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

Regeringen måste driva på för att svensk industri ges förutsättningar att fortsätta klimatomställningen, skriver flera företrädare för svensk industri i en replik i DI där de kritiserar EU:s nya hållbarhetsregler.

Taxonomin har blivit ett omdebatterat ämne sedan EU presenterade ett första utkast av regelverket.

”Utkastet som presenterades i höstas skulle inneburit ett dråpslag mot flera svenska basnäringar, svensk konkurrenskraft och klimatarbete. Anpassningen av EU:s regelverk för att skynda på klimatomställningen fortsätter nu i högt tempo men det måste präglas av större öppenhet och bättre förankring med berörda näringar för att inte hota viktiga svenska intressen”, skriver debattörerna i repliken.

Debattörerna

  • Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
  • Anders Edholm, kommunikationsdirektör, SCA
  • Anton Steen, chef för samhällskontakter, Fortum
  • Henrik Bergström, chef för samhällskontakter, Ellevio
  • Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen