FRAMTIDENS PENSIONER

Debatt: Stor vilja att jobba efter 65 – men systemet är felriggat

KÖPING 20150702En snickare som jobbar efter pensionen Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050 Bild: Pontus Lundahl/TT

Att pensionssystemet behöver reformeras råder det inga tvivel om. Men det måste finnas en plan för hur det ska finansieras och hur det ska riktas – ett steg är att skapa större incitament för att arbeta efter 65, skriver Shoka Åhrman, sparekonom på SPP i Realtid Debatt.

65-plussarna motsvarar allt större andel av väljarkåren, vilket innebär att förbättrade pensioner kommer att bli en av de hetaste valfrågorna.

I regeringens budget erkänner man pensionssystemet som underfinansierat och att det finns strukturella problem med fattigpensionärer och fysiska utslitna personer som närmar sig pensionsåldern.

Ett sätta att hjälpa de svagaste grupperna är att skapa incitament att arbeta för gruppen närmast över garantinivå, menar Shoka Åhrman.

"När pensionsåldern och kraven höjs behöver det kompenseras med exempelvis bättre arbetsmiljö, möjlighet till vidareutbildning och fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen", skriver hon.

På ett bredare plan bör även förutsättningarna för att jobba efter 65 förbättras. I nuläget är inte pensionssystemet riggat för det. Inte heller arbetsgivarna är alltid förberedda på det. Detta trots att det finns ett intresse för att arbeta högre upp i åldrarna.

Shoka Åhrman påvisar återigen vikten av tjänstepensionen. Hon anser att budgetförslagen behöver kompletteras med åtgärder för att främja fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen efter 65 års ålder.

"Här bör en diskussion finnas mellan parterna på arbetsmarknaden kring förändringar i kollektivavtalen, för få till en förändring", skriver hon.

Realtid Debatt: Stor vilja att jobba efter 65 – men pensionssystemet är inte riggat för det