DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: "Skoldebatten struntar i den enskilde eleven”

Bild: Jessica Gow/TT

Skoldebatten stirrar sig blint på förändringar på systemnivå, inte minst vad gäller friskolor. Vi bör i stället lägga mer kraft på vardagsnära frågor där skoleleverna är i fokus, skriver Ulla Hamilton i Altinget debatt.

Den svenska skoldebatten är för fokuserad på samhällsproblem som skolan förväntas lösa. Mycket sällan har debattörerna, eller för den delen nyhetsbevakningen, individen som utgångspunkt, skriver Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund i Altinget debatt.

Berättelser om mobbing, bråk, otrygghet eller bristande stöd vid studiemotgångar är nästan aldrig utgångspunkten för politiska diskussioner om skolan i dag, varken på ledarplats eller i politiska utspel, menar hon.

Detta är allvarligt eftersom det enligt eleverna och föräldrarna är det de vanligaste problemen att ta tag i för att göra skolan bättre.

Det är dags att öppna för mer vardagsnära frågor. Åtgärder som i praktiken skulle förbättra skolan. Av den anledningen har Friskolornas riksförbund nyligen presenterat en rapport som bemöter de vanligaste myterna om friskolor.

– Vi må vara naiva, men vår förhoppning är att vi därigenom kan närma oss det som på riktigt kan förbättra svensk skola, skriver Ulla Hamilton.

Altinget Debatt: Friskolornas riksförbund: Skoldebatten struntar i den enskilde eleven