DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: ”Inte koncernskolor som driver segregationen”

Bild: Alexander Olivera/TT

Om valfriheten begränsas genom att välfungerande skolor fasas ut på grund av dess driftsform, kommer boendesegregationen att smitta av sig på skolan än mer än i dag. Det skriver Jens Eriksson, Academedia på GP Debatt.

Han sågar argumentet att det är de stora fristående aktörerna som främst driver segregationen.

”Att fristående skolor, och framför allt de skolor som ingår i större utbildningsföretag, skulle ha som medveten och uttalad strategi att locka elever med välutbildade föräldrar är ett grundlöst påstående. Vi vill gärna bidra till att mildra effekterna av den kraftiga boendesegregation vi har i Sverige, och vi tror att ett mer utvecklat skolval kan göra det”, skriver Jens Eriksson.

GP Debatt: ”Det är inte koncernskilor som driver segregationen”