KOMPETENSKRISEN

Debatt: Företag lider brist på högutbildade medarbetare

Bild: Foto: Christine Olsson / TT Elin Vinger Elliot Claudio Bresciani / TT Mostphotos

Sveriges framskjutna position som innovationsland hotas av bristen på högutbildade. Nu krävs krafttag av regeringen för att vända den negativa utvecklingen, skriver företrädare för universitet och högskolor, Svenskt Näringsliv och Wallenbergstiftelserna i en debattartikel i DN.

Forskning och utveckling är avgörande för om ett land ska behålla sin innovationskraft och vara en ledande nation i klimatomställningen. Sveriges position hotas av kompetensbrist, skriver företrädare för universitet och högskolor, näringslivet och Wallenbergstiftelserna i en debattartikel i DN.

Skribenterna konstaterar att 43 procent av företagen har svårt att hitta högutbildade medarbetare. Värst är situationen inom mjukvaruutveckling, AI, elektrifiering och batteriteknik – kompetensområden avgörande för den gröna omställningen. Samtidigt minskar antalet nya doktorander. Antalet doktorsexamina har inte ökat på tjugo år.

Debattörerna noterar också att en stor del av de som bedriver forskning i Sverige kommer från andra länder. Dessvärre återvänder många hem eller flyttar någon annanstans efter avslutade studier.

Det som ställer till det är bland annat svårigheter att integreras i det svenska samhället och få in en fot på den svenska arbetsmarknaden, men också krångliga migrationsregler som driver spetskompetens ut ur landet. Nya snåriga regler kring permanent uppehållstillstånd och strängare regler i utlänningslagen har på senare tid gjort läget än värre, anser skribenterna.

Mot den bakgrunden vill debattörerna att regeringen agerar snabbt för att stoppa strömmen av högutbildade som lämnar landet.

”Ge alla utländska forskare permanent uppehållstillstånd”