KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Avgörande att rusta upp Inlandsbanan”

Bild: Janerik Henriksson/TT

Inlandsbanan är av avgörande betydelse för den svenska basindustrin. Därför är det av största vikt att regeringen investerar i att rusta upp den, skriver företrädare för Inlandsbanan AB, på SvD debatt.

I norra Sverige ska nu omfattande investeringar genomföras för en mer hållbar industri. Detta innebär att trängseln på järnvägen ökar enormt och redan idag är kapaciteten utnyttjad till max. De stora transportbehoven av både gods och personer kräver att infrastrukturen rustas upp, för att nå hållbarhetsmålen.

Att bygga ut inlandsbanan fullt ut skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt. Enligt debattörernas beräkningar kan det statliga stödet ligga på 1 800 miljoner kronor för hela upprustningen, och kapacitetstillskottet genom upprustningen ger lika mycket som en nybyggd bana men till ett väsentligt lägre pris. För den svenska basindustrin och dess export till Europa är detta avgörande.

”Satsningar på järnvägsinfrastruktur ger positiva effekter på så mycket mer, både lokalt och regionalt för inlandet, nationellt och internationellt. Inte minst så är satsningar på järnväg en framgångsfaktor – med hållbara transporter på järnväg minskar miljöpåverkan,” skriver företrädarna.

SvD: ”Inlandsbanan är en järnvägssträcka mellan Gällivare och Mora på cirka 105 mil med direkt anslutning till svensk basnäring.”