DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Rimligt att flytta dit jobben finns”

Bild: Anders Wiklund/TT

Det är välkommet om fler svenskar kan få en nystart genom att flytta till ett jobb i norr, skriver Nya Wermlands-Tidningen i en ledare.

Människor behöver en känsla av tillhörighet. Vår bostadsort är en del av den ekvation som formar vår identitet. Men att under lång tid sakna ett arbete att gå till riskerar att bryta ned oss. Därför är det välkommet om fler svenskar kan få en nystart genom att flytta till ett jobb i norr, menar NWT och skriver:

”I Ekots lördagsintervju (25/9) konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att det finns en ”geografisk matchningsutmaning”. I norra Sverige pågår just nu en nyindustrialisering, i många fall kopplade till en grön omställning, och företagen där skriker efter arbetskraft. Därför är det helt rimligt att, som arbetsmarknadsministern påtalade, ställa högre krav på att arbetslösa flyttar dit jobben finns”.

Flytta dit jobben finns