ENERGIPOLITIK

Vd: Därför var det fel att avslå elledningen till Tyskland

John Diklev Bild: Christian Gustavsson

Det var fel av regeringen att avslå den planerade elledningen Hansa PowerBridge. Det riskerar att försvaga svensk exportindustri, skriver John Diklev, vd och grundare av Flower, på SvD Debatt.

Regeringen menar att avslaget är ett sätt att skydda hushållen mot höga elpriser. Men beslutet framstår snarare som ett sätt att vilja rätta tyskarna, som inte har några elpriszoner, menar John Diklev.

”De senaste två åren har vi sett höga priser på el, men faktum kvarstår att Sverige i framtiden prognostiseras ha svårt att alltid möta det inhemska energibehovet, enligt Svenska Kraftnät. Därmed är vi även beroende av en stark utrikeshandel för att upprätthålla leveranssäkerheten”, skriver han.

SvD Debatt: ”Ny elledning till Tyskland bör byggas”