SVERIGES ENTREPRENÖRER

Forskare: Träning i entreprenörskap viktigt för framtiden

Bilden är AI-genererad och föreställer personer som tränar entreprenörskap. Bild: AI/Midjourney

”Sverige måste göra ett omtag och åter igen sätta vikten av träning i entreprenörskap på agendan”, skriver sju näringslivsforskare på GP Debatt.

Entreprenörskap, precis som allt annat, behöver tränas upp, argumenterar de.

”Sådan träning behövs inte bara vid högskolorna, minst lika viktigt är att studenter på yrkesutbildningar tränas i företagande och entreprenörskap. Om viljan finns kan vi fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen, om inte ser framtiden allt annat än ljus ut”, skriver forskarna på GP Debatt.

Om debattörerna

Magnus Henrekson, Institutet för näringslivsforskning

Lucia Naldi, Jönköping University

Mikael Stenkula, Institutet för näringslivsforskning

Karin Thorburn, Norwegian School of Economics

Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet

Joakim Wincent, Hanken School of Economics

Ivo Zander, Uppsala universitet

GP Debatt: Entreprenörskap måste tränas – precis som allt annat