JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Ministrar: Få kvinnor i tech skadar ekonomin och jämställdheten

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Bild: Pontus Lundahl/TT

”Att så många tjejer som är fantastiska på matematik inte är verksamma inom det fält där matematik är mest centralt är på sikt förödande”, skriver ministrarna Mats Persson (L) och Paulina Brandberg (L) på GP:s debattsida.

Frågan är central för om Sverige ska vara en ledande industrination även framöver, menar de.

”Att få fler kvinnor in på tekniska utbildningar är att anse vara ett riksintresse. Det kommer inte bara innebära fler duktiga ingenjörer utan också i förlängningen få stor påverkan för jämställdheten inom näringslivet där tekniktunga företag är en dominerande del”, skriver Mats Persson (L), utbildningsminister, och Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister, på GP debatt.

GP debatt: ”Bristen på tjejer inom tech är en nationell angelägenhet”