DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Debatt: Det behövs ett paradigmskifte i svensk förvaltningspolitik

Christian Ekström, vd och Erik Bengtzboe, chefekonom Skattebetalarnas förening. Bild: Magnus Glans/Pressbild

”Svensk välfärdspolitik har höga ambitioner men dras tyvärr med problem med låg effektivitet och omfattande skatteslöseri”, skriver Skattebetalarnas Christian Ekström och Erik Bengtzboe på Altingets debattsida.

De hänvisar bland annat till en rapport som visar att det årligen försvinner 30 miljarder kronor i oförklarliga överkostnader i landets kommuner. Det behövs ett paradigmskifte i den offentliga sektorn, menar de.

”Slöseriet är till stor del en följd av dålig uppföljning och svagt ansvarsutkrävande. Skattepengar läcker ut ur systemen utan att skattebetalarna får något av värde tillbaka och dränaget tillåts fortsätta eftersom ingen hålls ansvarig”, skriver de.

Altinget Debatt: Skattebetalarna: Svenska kommuner sväller över av kommunikatörer