DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Debatt: Regeringen måste svara på hur företagen ska genomföra ID-kontroller

Bild: Johan Nilsson/TT

ID-kontroller med transportörsansvar är ett direkt hot mot de verksamheter vi bedriver. Det skriver företrädare för transportbranschen på DI Debatt.

Den 15 februari röstar riksdagen om ett förslag som skulle innebära att transportörer blir skyldiga att genomföra ID-kontroller på alla passagerare innan de går ombord på fartyg, tåg och bussar. Det skulle få mycket negativa konsekvenser, menar debattörerna från transportbranschen.

De menar att om förslaget går igenom bör regeringen klarlägga ett antal saker, bland annat hur regeringen definierar ett nödläge och hur det ska gå till när bussförare ska utföra en myndighetsuppgift.

”Regeringen har den senaste tiden talat mycket om, att det är viktigt att rusta Sverige inför kristider. Att infrastruktur och transporter fungerar är en viktig del i den beredskapen, vilket bör inkludera transporter till och från våra framtida Nato-allierade såsom Danmark. Vi behöver tydliga svar från regeringen för att kunna fortsätta utföra det uppdraget”, skriver debattörerna.