FRIHANDELNS FRAMTID

”Ingen i väst verkar stå upp för frihandeln”

Joe Biden och Donald Trump

Världen behöver med handel, skriver Henrik Westman på Di:s ledarsida.

Alfa Lavals vd Tom Erixons oro för hoten mot frihandeln måste tas på allvar, uppmanar Henrik Westman.

”Det är inte tu tal om att den globala handeln har utmaningar. Säkerheten måste beaktas. Men lösningen är inte att säga nej till handelsavtal och kapa band som har hållit ihop den globala ekonomin i decennier. Nej, världen behöver mer handel och samarbete”, skriver han på Di:s ledarsida.

Di ledare: Lyssna på Alfa Laval om vikten av frihandel