ARBETSKRAFTSINVANDRING

Ledare: ”Kom inte hit och jobba-politiken är inskränkt och missriktad”

Bild: Johan Nilsson/TT

Den som kommer hit och jobbar är värdefull. Det menar Olof Jonmyren i en ledare i Södermanlands nyheter.

Reformen med det höga lönegolvet vid arbetskraftsinvandring är inte till för att underlätta för företagen, men Olof Jonmyren.

”Lönegolvet, som lär höjas ytterligare, är till för att mota bort invandrad arbetskraft, "tredjelandsmedborgare". De där, de andra”, skriver han.

Han konstaterar att företag som anställer arbetskraftsinvandrare växer snabbare än andra och att de som rekryteras jobbar från första dagen och betalar skatt. Han exemplifierar med bristyrket barnmorskor.

”En del jobb är mer komplicerade att hitta rätt personer till än vad man kanske tror. De jobben är inte heller alltid lönesatta för att matcha medianlönen på arbetsmarknaden eller 80 procent av den”, skriver Olof Jonmyren.

Södermanlands nyheters ledare: Den som kommer hit och jobbar är värdefull