KLIMATOMSTÄLLNINGEN

IKEM: Regeringen måste säkra elen för omställningen

Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor på IKEM. Bild: Bengt Säll

Innovations- och kemiindustrin är avgörande för att Sverige ska klara klimatomställningen. Därför måste regeringen säkra elförsörjningen de kommande åren. Det menar IKEM, som skickat en tiopunktslista till regeringens energipolitiska inriktningsproposition.

– Bara omställningen i innovations- och kemiindustrin kommer innebära en elförbrukning som motsvarar all den hushållsel som används i dag. Om vi ska kunna möta en växande efterfrågan på hållbart producerade produkter behöver elproduktionen öka kraftigt. Regeringen måste säkerställa ett elsystem som möter behoven, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor på IKEM, i ett pressmeddelande.

IKEM: 10 punkter till regeringens energipolitiska inriktningsproposition