ELKRISEN

Debatt: Dags att ta rätt beslut om vindkraftsvetot

Tre av debattörerna; Nils Hannerz, Näringspolitisk chef, IKEM, Maria Sunér, vd Svemin, Åsa Pettersson, vd Energiföretagen. Bild: Bengt Säll, Pressbild, Erik Cronberg

Att ändra vindkraftsvetot skulle förbättra förutsättningarna för vindkraftsutbyggnaden, skriver företrädare för basindustrin och energibranschen på Di Debatt.

Trots att både invånare och lokalpolitiker är positiva till vindkraft så stoppar kommunerna sju av tio vindkraftverk. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen får en kommun ändra sig när som helst i processen. Detta skapar osäkerhet för de företag som vill satsa, menar de.

”Så länge processen präglas av oförutsägbarhet och rättsosäkerhet och så länge det saknas incitament kommer det att bli svårt att bygga ut elproduktionen i den takt som behövs för att möta industrins behov och nå klimatmålet”, skriver de.

Di Debatt: Moderaterna kan möta industrins behov – med rätt beslut om vindkraftsvetot

Om debattörerna:

Annika Roos, vd Jernkontoret

Maria Sunér, vd Svemin

Nils Hannerz, Näringspolitisk chef, IKEM

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Jakob Norström, vd Statkraft Sverige

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi