BROTTSBEKÄMPNINGEN

Debatt: Använd näringslivets innovationskraft mot gängen

En polisavspärrning i Stockholm. Bild: Pontus Lundahl/TT

Svenska företag kan hjälpa myndigheter med arbetet mot terrorism och gängkriminalitet, skriver företrädare för Svenska branschföreningen för samhällssäkerhet, i Aktuell Säkerhet.

Myndigheter, som Polisen och SÄPO, måste överge sin förlegade syn på samarbete mellan stat och näringsliv när det gäller att hitta lösningar för att stoppa brottsligheten, anser de.

”Myndigheter är inte rätt plats för utvecklande av innovativa, teknologiska lösningar och verktyg i framkant av tekniska utvecklingen. Det tar tid, kräver mycket resurser och leder sällan till de bästa resultaten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv”, skriver representanter för Svenska branschföreningen för samhällssäkerhet, i Aktuell Säkerhet.

Om debattörerna

Richard Kindroth, ordförande SACS, partner SNG

Stefan Oscarsson, styrelseledamot SACS, manager AFRY Defence and Security

Mohsen Tavakol, styrelseledamot SACS, vd Xolaris AB

Peter Pennsäter, styrelseledamot SACS, vd T2 Data

Gustaf Wilhelm Hellstedt, styrelseledamot SACS

Aktuell Säkerhet: Låt näringslivet bli en del i kampen mot kriminella gäng och terrorism