REGELKRÅNGLET

Debatt: EU lägger nya bördor på företagen

Pärmar med räkningar och fakturor på kontor Bild: Jessica Gow/TT

”Företag måste vara lönsamma för att kunna vara klimat­smarta”, skriver företrädare för Företagarna på SvD Debatt.

Bakgrunden är att ett nytt EU-direktiv gör gällande att mindre företag måste ta fram detaljerade hållbarhets­rapporter och visa att de är tillräckligt hållbara miljö­mässigt. Företagarna välkomnar omställningen till mindre utsläpp, men kritiserar den regelbörda som direktivet innebär för mindre företag. Risken är att tillväxten hämmas.

”Det som nu sker både nationellt och på EU-nivå är att regelbördan för små och medelstora företag ökar kraftigt, vilket hotar konkurrens­kraften, tillväxten och företagens möjligheter att verka på marknaden. Vi behöver ett företags­klimat i världsklass för att konkurrera på världsarenan”, skriver Jennie Albinsson, Företagarnas expert på miljö och klimat, och Erik Östman, Företagarnas expert på regelförenkling, på SvD Debatt.

SvD Debatt: Företagarna: Gång på gång lägger EU ny byråkrati på företag