AI OCH AUTOMATISERING

”Ett AI-stöd för småföretagen bör utvecklas”

Ett stöd för småföretag som vill utforska generativ AI i sin verksamhet bör tas fram, skriver Robert Gabrielsson, Koinor Future, i ett debattinlägg i Ny Teknik.

Det är hög tid för myndigheter och organisationer att agera och att ta fasta på de möjligheter som digitalisering, inklusive AI, ger. Tillväxtverket och Vinnova bör ta fram ett stöd för småföretag som vill utforska AI i sin verksamhet, skriver Robert Gabrielsson i Ny Teknik.

Ny Teknik: ”Starta ett ai-lyft för småföretagen”