DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Snart består ingenjörslandet av svenskar som inte kan räkna”

Bild: Mostphotos

Svenska elever är för dåliga på matte och för få söker en ingenjörsutbildning, skriver DN på ledarplats.

Svenska elever är för dåliga på matte och av de bästa väljer bara en fjärdedel en ingenjörsutbildning. Av dessa tar hälften aldrig examen, skriver DB och hänvisar till Svenskt Näringslivs undersökning som visar att nästan hälften av niorna inte klarar kunskapskraven eller gör det med knapp marginal.

”Om Sverige i framtiden inte bara ska sägas vara ett ingenjörsland – utan faktiskt även vara det – är det alltså många kurvor som måste vändas uppåt”, skriver DN på ledarplats.

DN: Snart består ingenjörslandet av svenskar som inte kan räkna