KOMPETENSKRISEN

Ledare: Danmark visar vägen i kompetenskrisen

Matilda Molander tycker att Sverige måste göra mer för Bild: Mostphotos

Danmark inför nu flera lagar för att attrahera och behålla internationell kompetens. Där borde Sverige ta efter, menar Matilda Molander på DI Ledare. ”Sverige behöver titta på dansk migrationspolitik – och göra det mer attraktivt för människor att komma hit och jobba”, skriver hon.

Bland de åtgärder som Danmark vidtagit finns sänkta inkomstkrav, att personer som driver ett utländskt företag och vill etablera sig i Danmark kan få tre års uppehållstillstånd och att utländska studenter och doktorander som tagit examen i Danmark får möjlighet att stanna kvar för att söka jobb eller starta företag i upp till tre år, en höjning från de tidigare sex månaderna.

– Medan Danmark förenklar och sänker trösklarna för att attrahera mer kompetens, planerar Sverige att höja inkomstkraven och kastar ut utomeuropeiska studenter och doktorander om de inte fått jobb ett år efter examen, skriver Molander.

Dagens Industri: Danmark visar vägen i jakten på spetskompetensen

Undersökning: Kompetensbrist blockerar forskning i vart tredje företag