DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ulla Hamilton: Svensk skoldebatt fokuserar på helt fel saker

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund. Bild: Janerik Henriksson/TT

Det offentliga samtalet om skolan förleder oss att tro att problemen finns i helt andra skolor än de som faktiskt håller låg kvalitet, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, på Altinget.

I en ny rapport har Friskolornas riksförbund sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar avseende bland annat huvudmannens analys av studieresultat och trygghet. Bara en av tio huvudmän möter Skolinspektionens krav på hög kvalitet. Hos 33 procent är den låg.”Värst är läget i många kommunala skolor. Mer än var fjärde granskad enskild huvudman möter kraven på analys av skolresultat och trygghet ”i hög utsträckning”. Endast var tionde kommunal huvudman möter kraven i samma utsträckning. Och knappt var tionde granskad enskild huvudman möter Skolinspektionens krav ”i låg utsträckning”, medan mer än var tredje kommunal huvudman gör det”, skriver Ulla Hamilton på Altinget.

Altinget: Ulla Hamilton: Svensk skoldebatt fokuserar på helt fel saker