FRAMTIDENS PENSIONER

Debatt: ”Längre arbete nödvändigt för att klara pensionsavgångar”

Kraftiga demonstrationer när Frankrike försöker höja pensionsåldern. Även i Sverige kommer det att bli nödvändigt att fler jobbar längre, menar debattören. Bild: Laurent Cipriani

En ökad belastning på välfärden är att vänta när färre personer ska försörja fler. Unga behöver därför komma ut på arbetsmarknaden snabbare samtidigt som äldre stannar kvar längre. Det skriver Lars Stjernkvist, kanslichef på Kansliet för hållbart arbetsliv, på GP Debatt.

Han konstaterar bland annat att åldersgruppen 80 år eller äldre förväntas öka med cirka 63 procent fram till 2035 samtidigt som antalet yrkesverksamma personer 20-69 endast beräknas öka med cirka 6 procent.

”Det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Branscher vittnar om svårigheten att rekrytera personer med rätt kunskap och erfarenhet. Antalet sysselsatta behöver öka med ungefär 350 000 personer fram till 2030. Det utmanar pensionssystemet men också förutsättningarna för kompetensförsörjning. Parallellt med brist på arbetskraft finns cirka 400 000 arbetslösa, av vilka cirka 170 000 är långtidsarbetslösa. Dessutom finns cirka 150 000 unga i åldern 15–29 år som varken arbetar eller studerar”, skriver han.

Han konstaterar dock att det finns goda möjligheter att hitta lösningar om vi börjar arbeta med problemen direkt och tar itu med dem brett.

Göteborgs-Posten: ”Fler behöver arbeta mer och längre för att vi ska klara pensionsavgångarna”