DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Debatt: Höj inte skatten på arbete för unga

Bild: Yvonne Åsell / SvD / TT

Att höja arbetsgivaravgiften för unga samtidigt som Sverige är på väg in i en lågkonjunktur är fel väg att gå, skriver sex företrädare för stora svenska företag på SvD Debatt.

Företagsledarna beskriver att deras branscher, handels-, besöks- och tjänste­näringen (inklusive kompetens­branschen), anställer nära 200 000 personer mellan 19 och 23 år.

”Våra företag och branscher utgör kort sagt en jobbmotor för unga – och vi skulle gärna anställa ännu fler. Men tyvärr är kostnaden för att anställa i Sverige extremt hög i internationell jämförelse”, skriver de på SvD Debatt.

De konstaterar att svenskar företag betalar 177 miljarder kronor mer i arbetsgivaravgifter än genomsnittet för resterande OECD och de menar att Sverige skulle behöva slopa den allmänna löneavgiften helt för att kunna säkerställa svensk konkurrenskraft.

”Men mitt i historiskt tuffa ekonomiska tider, där både hushåll och företag är hårt pressade, planerar regeringen i stället att göra tvärtom”, skriver de och påtalar att höjningen innebär kostnader om ytterligare åtta miljoner kronor för svenska företag. Det motsvarar ungefär 25 000 anställda.

”Vår korta med kärnfulla vädjan till regeringen är denna: Tänk om!” skriver de sex företagsledarna.

SvD Debatt: ”Feltänkt att höja skatten på ungas arbete”