BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Krönika: Sveriges infrastruktur har förfallit

Genrebild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

”Tänk om en svensk regering skulle förbinda sig att systematiskt beta av den stora infrastrukturskuld som hämmar samhällsutvecklingen”, skriver Kirsten Åkerman i SvD.

Hon lyfter fram att kostnaden för att rusta upp dagens järnvägar och vägar under de kommande tio åren kommer bli över 130 miljarder kronor.

”Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft och erbjuda hela landet samma förutsättningar att bo och arbeta, behövs en betydligt högre takt i investeringarna i både nya och befintliga infrastrukturlösningar”, skriver hon.

SvD Ledare: Skaka liv i vår slitna samhällskropp